Menu

Yuxuda şir görmək

Yuxuda şir görmək

Yuxuda şir görmək nə deməkdir?

Yuxuda şir görmək İbn Sirinə görə güclü və şiddətli düşmən kimi tanınır. Kim yuxusunda şir görsə, özündən güclü və güclü düşmənlə qarşılaşar. Yuxusunda şir görən insan real həyatda özünə fikir verməli və ola biləcək mübahisə zamanı ayıq-sayıq olmalıdır. Bu yuxu bir çox insan üçün vacib bir xəbərdarlıq kimi tanınır. Yuxuya ciddi yanaşaraq daha diqqətli olmalısınız.

Yuxuda şir görmək müxtəlif mənalarda yozula bilər. Ən ümumi formada yuxuda şir görmək bir çox yuxu tərcüməçiləri tərəfindən dövlət başçısına aid edilir. Yuxu sahibi üçün yüksək rütbə və səlahiyyət mənasını verən yuxu da; Həmçinin sultanlıq, nüfuz, bol qazanc və uzun ömür kimi yozulur. Yuxuda şir görən insan yüksək vəzifəli şəxslərlə dostluq əlaqələri qurur və həmişə uğur qazanar. Müxtəlif yozumlara görə, yuxuda şir görən insan bütün işlərini asanlıqla idarə edə və başqa insanlara faydalı bir insana çevrilə bilər. Həmçinin yuxuda şir görən şəxs bəzi təfsirçilərə görə ən ağır işləri görməyə qüdrət sahibi olan şəxsdir.

Yuxuda şirdən qaçmaq

Yuxuda şirdən qaçmaq düşməndən uzaqlaşmaq kimi rəvayət edilir. Yuxusunda şirdən xəlvətcə qaçdığını görən insan elm və böyük hikmət qazanar. Bundan əlavə, yuxusunda şirdən qorxduğunu görən insan düzənliyə çataraq rahat olar. Yuxuda şirdən qaçmaq ümumiyyətlə çox müsbət və xeyirli bir yuxu kimi tanınır. Yuxuda şir görməyin də mühüm yozumları var.

Yuxuda şirdən qaçdığınızı görmək, yuxu görənin elm və hikmət qazanacağına, qayğı və təşvişlərindən qurtularaq düşməninə qalib gələcəyinə işarədir. Həm də pislikdən çəkinərək, tövbə etməklə nicat tapacağına işarədir.

Yuxuda ağ şir görmək

Yuxuda şirləri müxtəlif rəng və formalarda görmək olar. Yuxusunda ağ şir balası görən insan hər cür bəladan, dərddən, dərddən asanlıqla xilas olar. Bu insan nicat tapacaq və yaxşı işlər görəcəkdir. Yuxuda ağ şir görmək həm də xeyirli işlərə vəsilə ola bilər. Həmçinin yuxuda ağ şir görmək yüksək, yüksək vəzifələrə çatmaq deməkdir. Ağ şir adətən yaxşı işdən yorulur.

Yuxuda ağ şir görmək bu yuxunu görən insan həyatında həmişə dinc, xoşbəxt və xoş günlər yaşayır. Bundan əlavə, xəyal sahibi iş həyatında yüksək və yüksək vəzifələrə çata bilər. Yuxusunda şir bəsləyən insan böyük gücə və böyüklüyə çatar. Xəyal sahibi iş həyatında qısa zamanda tez bir zamanda yüksələcək.

Yuxuda ağ şir görmək yuxu görən insan üçün xeyirli işlərə yozulur. Yuxuda ağ şir olduğunu görmək, yüksək səviyyəli bir işə işarə edir. Eyni zamanda, yuxuda görülən ağ şir yaxşılığın, daxili rahatlığın və xoşbəxtliyin simvoludur.

Yuxuda zərərsiz şir görmək

Yuxuda zərərsiz şir görmək xəyalpərəstin həyatında həssas bir vəziyyətə işarə edir. Bu, onu göstərir ki, bu gün onun həyatında və ətrafında görünən təhlükəli və ya riskli vəziyyət olmasa da, kiçik bir səhv ciddi itkilərə səbəb ola bilər.

Yuxuda şir sürüsü görmək

Yuxuda şir sürüsü görmək, yuxu görən insan üçün çox yaxşı fürsətə işarə edir. Xəyalpərəstin həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən böyük rahatlıq tapacağı, həyatında bəzi yaxşı fürsətlər və müsbət irəliləyişlərlə qarşılaşacağı deməkdir. Bu həm də çoxlu sayda qonaq gələcək deməkdir.

Yuxuda erkək şir görmək

Yuxuda erkək şir görmək, yuxu görən insanın çox ləyaqətli şəxsiyyət olması deməkdir. Yuxu sahibinin bəzi mühüm mühitlərdə hörmət görəcəyinə də işarə edir. Yuxuda görülən erkək şir başqa bir yozumu isə yuxu görənin çoxlu uşaqlı bir ailəsi olacağıdır.

Yuxuda dişi şir görmək

Yuxuda dişi şir görmək, bu yuxu yoxsulluğun sona çatacağına işarə edir. Eyni zamanda, bu yuxu xoşbəxt bir həyatın xəbərçisi olaraq da adlandırılır. İnsanların mallarını paylaşdıqca sərvətlərinin artacağına işarə edən yuxulardan biridir. Xəyalpərəstlərin girəcəkləri mühitlərdə nüfuzlarının artacağına da işarə edən yuxudur. Yuxuda həm erkək, həm də dişi şir görmək, ailə olaraq çoxlu uşaq sahibi olacağınıza işarədir.

Yuxuda erkək və dişi şir balaları görmək

Yuxuda erkək və dişi şir balaları görmək bu yuxu hər mənada faydalıdır. Bu yuxunun bir çox mənaları olsa da, iş və ev həyatında böyük uğurlara yozulur. Evdə məhsuldarlığın artmasına və işdə müvəffəqiyyətin artmasına işarə edən yuxulardan biridir. Bu yuxuların hər mənada xeyirli yozulduğu görülə bilər. Şir balası mal artımı deyilən yuxulardan biridir.

Yuxuda şirin kimisə yediyini görmək

Yuxuda şirin kimisə yediyini görmək, yuxu görənin bəzi faydasız işlərə qarışa biləcəyinə işarə edir. Bu o deməkdir ki, yuxu görən insan tez bir zamanda çirkli işlərdən qurtulmalıdır, əks halda ona xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyə bilər. Yuxuda şirin hücum etdiyi görülsə, bu, yuxu görənin əxlaqi cəhətdən doğru yolda olmadığına və gördüyü işlərlə bağlı özündən sorğu-sual etməsinə dəlalət edir.

Yuxuda qəfəsdə şir görmək

Yuxuda qəfəsdə şir görmək, yuxu görənin dostunun çətin vəziyyətdə qalacağına işarədir. Şir qəfəsdə görməyin başqa bir təfsiri isə insanın iş yerində karyerasını və mövqeyini qorumaq üçün bir çox insanlarla iş birliyi edəcəyi, elm sahibi insanların köməyinə çatacağı və beləcə dərdlərinin sona çatacağıdır.

Yuxuda evdə şir görmək

Yuxuda evdə şir görmək; Yaxşı işlərə nail olacağına, ömrünün uzanacağına, güclü, bol qazanclı və sultanlı olacağına yozulur. Başqa bir şərhə görə, yuxusunda evinə şir girdiyini görən adam evini çətinliyə salan bəzi çətin vəziyyətlərlə qarşılaşmalı olur. Yuxu sahibi evinə girən şiri öldürərsə, baş verəcək təhlükəni aradan qaldıra biləcəyinə yozulur.

Yuxuda üzən şir görmək

Yuxuda üzən şir görmək; Hər cür bəla, qayğı və çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinə işarə edir. İnsanın işində çox yaxşı yerlərə gələcəyi və böyük irəliləyişlər edəcəyi kimi yozulur.

Yuxuda şir ailəsi görmək

Yuxuda şir ailəsi görmək və ya şir sürüsü ilə qarşılaşmaq; Yuxu görənin həyatında çox yaxşı fürsətlərlə qarşılaşacağına, maddi və mənəvi baxımdan böyük rahatlığa sahib olacağına işarədir.

Yuxuda xəstə şir görmək

Yuxuda xəstə şir görmək, yuxu görənin gücünü itirəcəyinə və ya gərgin günlər keçirəcəyinə işarədir. Yuxuda ölmüş şir görülsə, yaxşı birliyə, çoxlu pula, bəlalar səbəbiylə artacaq mənfəətə, zəhmətin bəhrəsinin alınacağına işarədir.

Yuxuda iki şir görmək

Yuxuda iki şir görmək, yuxu görənin böyük bir vəzifəyə keçəcəyinə və yüksələcəyinə işarədir. Bu yuxu dövlət qurumlarına və bu yerlərdən gələn xoş xəbərlərə işarə edir.

Yuxuda şirlərlə dost olmaq

Yuxuda şirlərlə dost olmaq bunu görən adamın ən yaxşı şərtlər altında bir işə sahib ola biləcəyi bildirilir. Yuxu sahibinin özünə uyğun insanları dost və dost seçməsindən yorulub. Yuxuda şirlərlə oynamaq çətin işlərin asanlıqla öhdəsindən gələcəyinə, ideallarının tezliklə reallaşacağına işarə edir. Yuxuda şirlərlə oynamaq da çox həssas bir şəxsiyyətə işarədir.

Yuxuda gözlənilmədən şirlərlə qarşılaşmaq

Yuxuda gözlənilmədən şirlərlə qarşılaşmaq onun ədəbinə diqqət yetirməli olduğuna işarə edir. Yuxu tərcüməçiləri tərəfindən ziyarət edilən insanlara diqqət yetirilməli olduğu ifadə edilir. Yuxuda şirlərlə qarşılaşıb onlardan qaçmaq qorxuya işarədir.Bu yuxunu görənlər ümumiyyətlə qorxulu günlər yaşayırlar. Namaz və zəkat onların xilaskarı olacaq ki, qorxularından qurtula bilsinlər.

Yuxuda şirlərlə döyüşmək

Yuxuda şirlərlə döyüşmək, tanış insanlarla fikir ayrılıqlarının olacağına işarədir. Bu o deməkdir ki, xəyalpərəst təmiz qəlbli insanları incidə bilər və onların dediklərini etməyəcək. Yuxuda şir öldürmək yuxu görənin çox günahkar olduğuna işarə edir. Buna görə də, xəyalların bilicisi yaxşı işlər görməli olacaq. İnsanlarla barışmaq ehtiyacı vurğulanır.

Yuxuda şirlərin onu öldürdüyü görmək

Yuxuda şirlərin onu öldürdüyü görmək arzuolunmaz işlərə qarışmağa işarə edir. Deyirlər ki, insanlar çirkin işlərdən tez xilas olsunlar. Uca dövlətdə deyilmir ki, ucalığı görən maddi və mənəvi ziyanı görəcək. Şirin yuxarıda hücum etdiyini görən adam onun doğru yolda olmadığına işarədir. Bildirilir ki, Yuxu sahibi bunun mahiyyəti ilə maraqlanmalıdır.

Yuxuda şir balası görmək

Yuxuda şir görmək, adətən, xeyirli bir yuxudur. Yuxu görən yuxuda şir balası görsə, bu oğlana rəvayət olunur. Yuxusunda şir balası bəslədiyini görən qadın gələcəkdə çox güclü və müdrik bir insanın süd anası olacaq. Yuxu görən kişidirsə, körpəsini bəsləyən adam işində yüksələcək.

Yuxuda şir balası görmək ümumiyyətlə işdə uğur qazanmaq və güc qazanmaq deməkdir. Yuxuda ağ şir balası görmək malın və pulun artacağına işarədir. Şir balası xəyalpərəstin evinə girərsə, yox, güc və bolluq deməkdir. Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə, şir balasının evinə girmək də uzun ömür yoracaq.

Yuxuda şir balası görmək oğlana işarə edir. Bala şir yuxu sahibinin evinə girirsə, bu yuxu; hər cür xeyirə, sultanlığa, bol qazanc və uzun ömrə işarə edir. Yuxu görən qadındırsa və yuxusunda şir balasını əmizdirdiyini görsə, böyük və uğurlu bir kişinin yaş dayəsi olur. Eləcə də yuxusunda şir balasına yem verən şəxs kişi olarsa, bu adam idarəçi olar. Bundan əlavə, yuxuda görülən şir balası mülkün artmasına, xoş xəbərə və uğura işarədir.

Yuxuda şir balası pula, mal-mülkə, uşaqlara, xoşbəxtliyə işarədir. Şir balalarını görənlərin ayaqlarının dardan çıxacağına və genişlənəcəyinə işarə edir. Şir balalarının onu sevdiyini görən adamın övladlarının uğur qazanacağına işarədir.

Yuxuda şir ətini görməklə bağlı alimlər arasında bəzi ixtilaflar var. Bəzi alimlər yuxuda şir ətinin yeməyin valilik, mahal valisi kimi yüksək vəzifələrə yüksəlməyə işarə etdiyini söyləyirlər. Bəzi alimlər yuxuda şir ətinin yeməyin böyük günaha dəlil olduğunu iddia edirlər. Deyirlər ki, günahdan təmizlənmək üçün sədəqə getməlidir.

Yuxuda böyük şir görmək

Yuxuda böyük şir görmək, qurulacaq əlaqələrin möhkəmliyinə işarə edir. İnsan sevgisini, işini və ev münasibətlərini çox möhkəm saxlamağa başlayır. Yuxuda böyük bir şir görmək və onların yaxınlaşdığını görmək xeyirlidir. Böyük şirlər köməkçi kimi çıxış edən mələklərdir.

Bəlaların aradan qaldırılmasına yozulur. Yuxuda nəhəng şirlər görmək həm də xeyirli işlərdə vəsilə olacağına işarədir. Şirlərdən qorxmadığını görmək sevgiyə ehtiyac duymaq deməkdir.

4.3/5 - (10 votes)

Rəy Yaz