Menu

Yuxuda bulaq görmək

Yuxuda bulaq görmək

Yuxuda bulaq görmək nə deməkdir?

Yuxuda bulaq görmək adətən müsbət mənada yozulur. İnsanın evində rahat olacağına, var-dövlətinin bol olacağına, sıxıntı çəkməyəcəyinə işarədir. Yuxu görənin gözəl əxlaqı və ibadəti nəticəsində çoxlu xeyirli işlər görəcəyindən xəbər verir. Röya görənin savabı ilə birlikdə ruzisinin də artacağına, dünya və axirətdə xoşbəxt olacağına işarə sayılır. Yuxuda fəvvarə görmək yuxunun mövzusuna görə çox fərqli şərhlərə məruz qalır. “Yuxuda fəvvarə görmək nə deməkdir, bu nə deməkdir? Sualın cavabını sizin üçün axtarıb ekspert şərhçilərin ifadələrini bir araya gətirdik.
Yuxuda bulaq görmək dini və əxlaqi yozumlarda xeyirli sayılır. Ənənəvi yuxu yozumlarında insanın pulunu saxlaya bilmədiyi, var-dövlətini israf etməsinə dair yozumlar var. Mənfi ifadələrə psixoloji baxımdan şəxsiyyət təhlili aparan yuxu şərhlərində rast gəlinir. İnsanın mənəvi həzzlərdən çox maddi ləzzətlərə önəm verdiyi şərh edilir.
Bəzi yuxu yozumlarında yuxuda bulaq görən şəxsin başqalarına özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyi qəbul edilir. İnsanın, xüsusən də sevgidə sevdiyi insana özünü açmaqda çətinlik çəkdiyi, sevgisini jest və ya işarə ilə göstərmək məcburiyyətində qaldığı deyilir. Yuxu görənin vaxtının tükəndiyi, sevdiyi insana sevgisini göstərməsə, onu tamamilə itirə biləcəyinə dair şərhlər də var.

Yuxuda bulaq açmaq

Yuxuda bulaq açmaq bolluq və bərəkət deməkdir. Xüsusən də yuxuda çeşmə açan adamın üstündən su fışqırsa, qısa zamanda yaxşı gəlir və sərvət əldə olunacağına işarə edir. Başqa bir yuxuya görə, yuxuda çeşmə açmaq bəxtlərə işarədir. Bu, yaxın gələcəkdə xəyalpərəstin qarşısına yaxşı bir bəxtin çıxacağını bildirir.

Yuxuda bulaq düzəltmək

Yuxuda bulaq düzəltmək mənəvi rahatlıq deməkdir. Yuxularında fəvvarə düzəldən insanların həyatlarında bir çox problemi həll edəcəklərinə işarə edir. Eyni zamanda ailəsi ilə birlikdə xoşbəxt və dinc bir həyat sürəcəyindən, maddi sıxıntı yaşamayacağından yorulur.

Yuxuda bulaq düzəltdirmək

Yuxuda bulaq düzəltdirmək ailənizlə dinc bir həyat sürmək deməkdir. Eyni zamanda o, ailəsi ilə iş həyatında sakit bir dövrə girməkdən yorulur. Yuxuda bulaq düzəltdirmək həm də bəxtinə işarə edir. Əgər şəxs evlidirsə, o, xeyirxah oğul kimi təsvir olunur.

Yuxuda bulaq tapmaq

Yuxuda bulaq tapmaq iş qapılarının sona qədər açılacağına işarədir. İnsanın real həyatda müraciət etdiyi müxtəlif işlərdən yaxşı xəbərlərin gələcəyini bildirir. Eyni zamanda işləyirsə, yaxın gələcəkdə mövqe baxımından yaxşı yerə gələcəyinə işarədir. Onu layiqincə qazanacaq adamda böyük əzm və iş görülür. Xəyalpərəstin bu yerə gəlmək üçün çox çalışacağına işarə edir.

Yuxuda bulaq təmizləmək

Yuxuda bulaq təmizləmək uğurlar deməkdir. Yuxu görən fəvvarənin mamırını təmizləyirsə, bu həm də bolluğa işarə edir. Uğurların yaxşı olacağını və müsbət nəticələrin ortaya çıxacağını bildirir. Çox yüksək vəzifələr tutmağı və yaxşı günlərin gələcəyini göstərir.

Yuxuda bulaqdan su içmək

Yuxuda bulaqdan su içmək yuxu görənin doğru yolda irəliləyəcəyinə işarə edir. Eyni zamanda onun bu yolda çox xeyirli işlərə imza atacağına və iş həyatındakı maneələri bir-bir aşacağına işarə edir. Ailə həyatında rahatlıq tapacağına, problemlər yaranarsa, qısa zamanda həll olunacağına işarə edir.

Yuxuda bulaqdan dəstəmaz almaq

Yuxuda bulaqdan dəstəmaz almaq yuxu görənin xeyir işlərə qarışacağına işarə edir. Eyni zamanda ruzisini bol və bərəkətli edəcəyinə dəlalət edir. Digər tərəfdən, haqqa səyahət etmək və İslamı ən gözəl şəkildə yaşamaq deməkdir. Edilən duaların qəbul və qəbul olacağına yozulur. Xəyal sahibini gözəl və xoşbəxt günlərin gözlədiyindən xəbər verir.

Yuxuda bulaqdan su içdiyinizi görmək

Yuxuda bulaqdan su içdiyinizi görmək psixoloji yuxu yozumlarında ibtidai mənliyinizi qidalandırmaq istəyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Yuxu sahibinin çox istədiyi mülkü və ya pulu əldə etmək üçün mübarizə aparmalı olduğuna işarə edir. Su insan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən yuxuda bulaqdən su içmək cəsarət edib həyatına təsir edəcək işlərdə sıçrayış etməyə yozulur. Röya görənin utancaqlıq etməyəcəyi və həyatın təqdim etdiyi fürsətlərdən necə istifadə edəcəyini bildiyi, həyatın nemətlərindən faydalanacağı deyilir. Yuxu sahibinin hər cür maneələrə baxmayaraq çalışqanlığı və qətiyyəti sayəsində əsl xoşbəxtliyə çatacağına yozulur.

Yuxuda axmayan bulaq görmək

Yuxuda axmayan bulaq görmək yuxu görənin arzusuna baxmayaraq uşaq sahibi ola bilməyəcəyinə işarədir. Bundan əlavə, axan bulaq çoxlu pul kimi yozulur, axan bulaq isə pul resurslarının sürətlə tükəndiyini göstərir. Bu, yuxu görənin hələ vaxtı varkən gələcəyi üçün bir qədər pul ayırması lazım olduğuna işarə edir. Yuxu sahibi subaydırsa, bu, qazancının bir hissəsini gələcək ev üçün quracağına qənaət etməkdən və qənaət etməkdən xəbər verir. Yuxu görən ana və ya atadırsa, qazancını saxlamağa, bulaq axan zaman pul kisəsini doldurmağa, övladlarının ruzisini israf etməməsinə işarədir.

Yuxuda bulaqdan su doldurduğunuzu görmək

Yuxuda bulaqdan su doldurduğunuzu görmək, yuxu görənin maddi imkanlarından yaxşı istifadə edəcəyinə, pul yığacağına, çətin günlər üçün pulu kənara qoymağı bacaracağına işarədir. Yuxudakı su simvolu həm də dost deməkdir. Yuxu sahibinin dostluq etdiyini və insanlara yaxşılıq etdiyini göstərir. Dini baxımdan insan saleh əməllər edir; Onun fəzilətli, itaətkar bir bəndə olması və savablarının artdığı mənasında yozulur. Deyirlər ki, yuxu görən təqvalı, insana layiq iş görən, ətrafına faydalı insandır.

Yuxuda sınmış bulaq görmək

Yuxuda sınmış bulaq görmək, yuxu görənin işinin yaxşı getmədiyinə işarədir. İnsanın işlə bağlı problemləri olduğunu göstərir. Yuxuda sınmış bulaq görən adamın ailə nizamında və dincliyində problem ola bilər. Bu, insanın nizamının pozulmasından, işdə və ya evdə problemlərlə mübarizə aparmasından narahat olduğunu göstərir.

Yuxuda tarixi bulaq görmək

Yuxuda tarixi bulaq görmək yuxu yozumlarında ləyaqətli və güclü şəxsiyyətə işarə edir. İnsanın ləyaqətli, yetkin davranışı ilə ətrafındakılara çox müsbət təsir etdiyini göstərir. Yuxusunda tarixi bulaq görən insan sülh və əmin-amanlıq axtarışında ola bilər. Ev təsərrüfatlarında və ya dostlarla münasibətdə baş verən xoşagəlməz hallardan xilas olmaq, sülh və əmin-amanlıq axtarmaq kimi yozulur.

Yuxuda bulaqdan süd axdığını görmək

Yuxuda bulaqdan süd axdığını görmək xəyalpərəstin bütün maddi problemlərinin aradan qalxacağına işarədir. İnsanın gözəl əxlaqı ilə qazandığı həqiqi dostların ona əl uzadacağını, bəlalardan qurtulmasına kömək edəcəyini göstərir.

Yuxuda bulaq hortumu görmək

Yuxuda bulaq hortumu görmək yuxu sahibinin işinin qazanclı olacağına işarə edir. Xəyalpərəstin qətiyyətlə başladığı işlərin yaxşı gedəcəyinə və arzularının gerçəkləşəcəyinə işarə edir. Bəzi yozumlarda yuxudakı bulaq mənəvi mənbəyə, tornado isə bu mənəvi mənbədən bəhrələnmək üçün lazım olan vasitələrə və xeyirxah əməllərə işarə edir.

Yuxuda bulaq hövzəsi görmək

Yuxuda bulaq hövzəsi görmək yuxu görənin səxavətinə işarədir. Bu, insanın öz imkanlarından və maddi gücündən tək istifadə etmədiyini və bunu ətrafındakı insanlarla bölüşməyi sevdiyini göstərir. Röya görənin xudbinlikdən və xəsislikdən uzaq bir şəxsiyyətə malik olduğuna yozulur.

Yuxuda mərmər bulaq görmək

Yuxuda mərmər bulaq görmək, yuxu görənin keçmişi adına dua oxuması deməkdir. İtmiş ata-anasına və ya başqa bir qohumuna bir tikə sədəqə vermək və ya yoxsullara kömək etmək adlanır.

Yuxuda birdən çox bulaq görmək

Yuxuda birdən çox bulaq görmək, yuxu görənin evinə bağlı olduğuna, arvadına sadiq olduğuna işarədir. Eynilə, həmin şəxsin öz qurumunun sadiq işçisi olduğuna və başqa yerlərdən gələn təkliflərə aldanaraq yanlış qərarlar verməməsinə dəlalət edir.

Yuxuda paslı bulaq görmək

Yuxuda paslı bulaq görmək-yuxuda görən insanın ətrafından pis sözlər eşidəcəyinə və inciyəcəyinə işarədir. Xəyal sahibinin iş mühitində, dostları arasında və ya ailəsində mehriban bir görünüş altında hiyləgər bir insanın olduğuna işarə edir. Əgər bu şəxsdən kömək qəbul etsə, evinin bərəkətinin itirilməsinə yozulur.

Yuxuda dağılmış bulaq görmək

Yuxuda dağılmış bulaq görmək, yuxu görənin yaxınları ilə dialoqunun güclənəcəyinə, bir araya gəlib əylənəcəklərinə işarə edir. Evində sevinc və xoşbəxtliyin hökm sürəcəyinə, müjdə alacağına işarə edir.

Yuxuda böyük bulaq görmək

Yuxuda böyük bulaq görmək, yuxu görənin mühüm bir mülk alacağına işarədir. Bu ev və ya gəlirli bir iş yeri ola bilər. Yuxu sahibinin həm özü, həm də ətrafı üçün faydalı işlər görəcəyinə işarə edir.
5/5 - (2 votes)

Rəy Yaz