Menu

Yuxuda yaşıl ilan görmək

Yuxuda yaşıl ilan görmək

Yuxuda yaşıl ilan görmək nə demekdir?

Yuxuda yaşıl ilan görmək, yuxu görənin dini və ya ailə bağları möhkəm olmayan bir insanın düşməni olması deməkdir. Bəzi yuxu təfsirçiləri yaşıl ilanı xəyalpərəstin dini öhdəliklərinin olmaması və bu mövzuda çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün xəbərdarlıq, bəzi təfsirçilər isə daxili düşmən kimi şərh edirlər. Yuxu görənin ilanla danışması əmin-amanlıq deməkdirsə, bu ilanın başqası ilə danışdığını görmək ailədə qeybətə işarə edir.

Yuxuda yaşıl ilan görmək, sülh içində yaşayan, bir-birinə hörmət edən insanlar arasında fitnə və fitnə-fəsad törətməyə çalışan, söz və hərəkətləri ilə insanların ağzını açmağa çalışan, münasibətləri pozmağa çalışan qeyri-müsəlman insanların olduğuna işarə edir. cəmiyyətin nizamı və əmin-amanlığı.

Yuxuda yaşıl ilan görmək həm də o deməkdir ki, yalnız öz əqidəsinə tabe olanları üstün hesab edən, başqa inanclı insanları əvəz etməyən, pis davranan, zülmə məruz qalan insanlar var.

Yuxuda yaşıl ilan görmək adi bir vəziyyətin pis nəticəsi kimi yozulur. Yəni yuxusunda yaşıl ilan görən insan birdən-birə yaxşılıq üçün gözlədiyi hadisə ilə sona çatar. Gözlənilən xəbərin pis nəticəsi də bu yuxunun izahıdır. Kim yuxusunda yaşıl ilan görsə, yaxşı görünən insanlardan zərər görəcək. Yaxşı nəticə gözlədiyi işi və ya imtahanları keçə bilmir. Adətən, yuxu, xeyirli görünən hadisələrin ya öz-özünə, ya da yad birinin köməyi ilə pis sona çatmasıdır. Başlanğıcları yaxşı olan hadisələr şər və çətinliklərlə nəticələndiyi üçün buna yuxu deyilir.

Yuxuda yaşıl ilanı öldürdüyünüzü görmək

Yuxuda yaşıl ilanı öldürdüyünüzü görmək, yuxu görənin ətraf mühitin asayişini pozan, harada olurlarsa olsunlar fitnə və fitnə-fəsad törədən insanları məğlub edəcəyinə, onları təsirsiz hala salıb özlərindən uzaqlaşdıracağına işarədir.

Yuxuda yaşıl ilan sancması görmək , yaşıl ilan dişləmasi görmək

Yuxuda yaşıl ilanın sancması ailədə düşmənin sizə zərər vuracağına, ailə kimi olan dostunuzun sizə düşmən ola biləcəyinə və ya gizli düşmənin ən kiçik səhvinizdə sizə zərər vuracağına yozulur. Yuxu sahibinin həyatında baş verənləri paylaşacağı insanları diqqətlə seçməli olduğuna və onun haqqında çox şey bilən bir insanın ona zərər vermək üçün pusquya düşdüyünə işarə edir.

Yuxuda yaşıl ilan dişlədiyinizi görmək, yuxu görən insanın çox güvəndiyi və çox sevdiyi bir insan tərəfindən xəyanət və zərər görəcəyinə işarədir.

Yuxuda yaşıl ilan qovduğunu görmək

Yuxuda yaşıl ilan qovduğunu görmək (yəni ki səni qovalayırsa) xəbərdarlıq yuxusudur. Yuxu görənin ətrafında olan, onun pisliyini istəyən, ona zərər vermək üçün fürsət axtaran insanların olduğuna işarə edir ki, onlarla diqqətli olsun.

Yuxuda yaşıl ilandan qaçdığınızı görmək

Yuxuda yaşıl ilandan qaçdığınızı görmək, həyatınızda sevmədiyiniz və ya bəyənmədiyiniz insanların olması deməkdir. Bu o deməkdir ki, xəyalpərəst onlara o qədər nifrət edir ki, onlarla qarşılaşmamaq üçün hətta yolunu dəyişir.

İlan yuxu yozmaları

5/5 - (3 votes)

Rəy Yaz